• Van Hal Safety

    Brandwacht & veiligheidskundige
    Hoe kunnen wij u helpen?
    Bel 085 – 0609042

Van Hal Safety

Van Hal Safety bied u het volgende;

Heeft u vragen? Stuur een bericht!

Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.

Brandwacht

Voldoet uw locatie niet aan gestelde veiligheidseisen of moeten er werkzaamheden voor uw bedrijf uitgevoerd worden in een risicovolle omgeving?

Handhaving

Dan kan het zo zijn dat er door handhaving, brandweer, uw verzekeraar of een andere toezichthoudende instantie geëist wordt dat u een Rijksgediplomeerde brandwacht plaatst om de veiligheid te waarborgen.

Het kan voorkomen dat u snel een brandwacht nodig heeft. Bijvoorbeeld doordat u er door inspectie achter komt dat de noodzakelijke installatie niet meer blijkt te werken, of doordat er door werkzaamheden een gevaarlijke situatie is ontstaan.

Brandwacht op locatie

Om de veiligheid van uw personeel, gasten of apparatuur te waarborgen is het dan nodig om een brandwacht op locatie te hebben. Wij begrijpen dat een goede brandwachtservice op dit moment staat of valt met de responstijd. Snelle inzet is in veel gevallen van groot belang voor uw bedrijf.

In de meeste gevallen kunnen we binnen 2 uur een brandwacht op locatie hebben.

Wij voeren het werk op ZZP basis uit, tegen vaste tarieven. Nieuwsgierig neem dan vandaag nog contact met ons op!

Veiligheidskundige

De veiligheidsketen bestaat uit vijf fasen of schakels, namelijk proactie, preventie, preparatie, repressie en nazorg. Elk van deze schakels vraagt om een eigen aanpak. Fixatie op één of enkele schakel(s) dient te worden voorkomen om de kans op een ramp of een crisis niet verder te vergroten.

Proactie is het wegnemen van structurele oorzaken van onveiligheid. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om beslissingen over de inrichting van de openbare ruimte. Zo kan het vestigen van een nieuwe inrichting verboden worden, vanwege de risico’s voor de omgeving. Proactie lijkt eenvoudig en voor de hand liggend, maar in de praktijk is het vaak een moeizaam proces. Proactieve maatregelen kosten namelijk veel geld en ze bewijzen pas hun nut bij calamiteiten, terwijl ze juist helpen voorkomen dat calamiteiten zich voordoen.

Preventie is het nemen van maatregelen om onveiligheid die zich kan voordoen te voorkomen of vroegtijdig te stoppen en daarmee ongewenste gevolgen te beperken. Denk hierbij aan het geven van voorlichting, het aanbrengen van goed hang- en sluitwerk (inbraakpreventie) en het monteren van brandmelders (brandpreventie).

Preparatie is het nemen van maatregelen die een goede reactie op een ramp of crisis mogelijk maken. Als er ondanks de proactie en preventie toch iets misgaat, is men effectief voorbereid. Hulpdiensten als politie, brandweer en GHOR komen hierbij in beeld. Preparatie betekent in dat geval dat deze diensten goed zijn uitgerust, opgeleid en geoefend. Ook burgers en bedrijven kunnen zich prepareren. Zo stellen bedrijven bijvoorbeeld ontruimingsplannen op en oefenen daarmee.

Repressie, of respons, is de daadwerkelijke bestrijding van rampen en crisis. Het meest eenvoudige voorbeeld hiervan is het blussen van een brand. Repressieve maatregelen hebben tot doel om de onveilige situatie te beëindigen en de schade zoveel mogelijk te beperken.

Nazorg omvat alle activiteiten die dienen om terug te keren naar de ‘normale situatie’. Dat hoeft niet per se de oude situatie te zijn. Immers, van een ramp kan men geleerd hebben dat sommige zaken juist anders moeten. De term ‘nazorg’ omvat meer dan alleen aandacht voor de slachtoffers (het menselijke element). Nazorg kan ook betrekking hebben op schadereductie (het economische element), het verantwoordingstraject (het juridische element) en het evalueren van de gebeurtenissen (het leerelement).

Overigens is het niet altijd duidelijk welke maatregel onder welke schakel van de veiligheidsketen valt. Een voorbeeld hiervan is een sprinklerinstallatie. De vraag is of hiermee een brand voorkomen wordt (preventie) of dat hiermee een brand bestreden wordt (repressie). Er valt zelfs wat voor te zeggen als je een sprinklerinstallatie plaatst onder de schakels ‘proactie’ of ‘preparatie’. Het is dus mogelijk dat een maatregel onder meerdere schakels geschaard kan worden.

Wat is een brandwacht?

Een brandwacht houdt toezicht op een veilige (werk)situatie en wordt dan ook vaak preventief ingezet. Steeds vaker wordt vanuit wet- en regelgeving een brandwacht geëist.

Wanneer is een brandwacht nodig?

De inzet van onze Rijksgediplomeerde brandwachten zal voornamelijk preventief van aard zijn. In geval van calamiteiten zullen onze brandwachten adequaat handelen en passende hulp verlenen.

Het is uiteraard ook mogelijk om zelf te besluiten een brandwacht in te zetten ter waarborging van de veiligheid, tijdens verbouwingen, evenementen en bij uitval van de brandmeldcentrale of sprinklerinstallaties. U bent dan door de inzet van een brandwacht verzekerd van een veilige situatie.