Van Hal Safety

Brandwachten & Veiligheidskundigen

Van Hal Safety, voor uw veiligheid.  Wij geloven dat veiligheid naar een hoger plan getild moet worden, zowel de brandveiligheid als de veiligheid op de werkvloer.

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden? Bel of mail met ons.

Rijksgediplomeerde brandwachten

Van Hal Safety levert snel en vakkundige rijksgediplomeerde brandwachten. Wij zorgen voor brandveiligheidstoezicht, nemen preventieve maatregelen, sturen betrokkenen aan en ondersteunen uw BHV organisatie. Bijvoorbeeld bij heet werkzaamheden, bij evenenmenten, uitval of storing van BMI of sprinklerinstallatie.

Brandwacht

Voldoet uw locatie niet aan gestelde veiligheidseisen of moeten er werkzaamheden voor uw bedrijf uitgevoerd worden in een risicovolle omgeving?

Handhaving

Dan kan het zo zijn dat er door handhaving, brandweer, uw verzekeraar of een andere toezichthoudende instantie geëist wordt dat u een Rijksgediplomeerde brandwacht plaatst om de veiligheid te waarborgen.

Het kan voorkomen dat u snel een brandwacht nodig heeft. Bijvoorbeeld doordat u er door inspectie achter komt dat de noodzakelijke installatie niet meer blijkt te werken, of doordat er door werkzaamheden een gevaarlijke situatie is ontstaan.

Veiligheidskundige

De veiligheidsketen bestaat uit vijf fasen of schakels, namelijk proactie, preventie, preparatie, repressie en nazorg. Elk van deze schakels vraagt om een eigen aanpak. Fixatie op één of enkele schakel(s) dient te worden voorkomen om de kans op een ramp of een crisis niet verder te vergroten.

Proactie is het wegnemen van structurele oorzaken van onveiligheid. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om beslissingen over de inrichting van de openbare ruimte. Zo kan het vestigen van een nieuwe inrichting verboden worden, vanwege de risico’s voor de omgeving. Proactie lijkt eenvoudig en voor de hand liggend, maar in de praktijk is het vaak een moeizaam proces. Proactieve maatregelen kosten namelijk veel geld en ze bewijzen pas hun nut bij calamiteiten, terwijl ze juist helpen voorkomen dat calamiteiten zich voordoen.

Preventie is het nemen van maatregelen om onveiligheid die zich kan voordoen te voorkomen of vroegtijdig te stoppen en daarmee ongewenste gevolgen te beperken. Denk hierbij aan het geven van voorlichting, het aanbrengen van goed hang- en sluitwerk (inbraakpreventie) en het monteren van brandmelders (brandpreventie).

Preparatie is het nemen van maatregelen die een goede reactie op een ramp of crisis mogelijk maken. Als er ondanks de proactie en preventie toch iets misgaat, is men effectief voorbereid. Hulpdiensten als politie, brandweer en GHOR komen hierbij in beeld. Preparatie betekent in dat geval dat deze diensten goed zijn uitgerust, opgeleid en geoefend. Ook burgers en bedrijven kunnen zich prepareren. Zo stellen bedrijven bijvoorbeeld ontruimingsplannen op en oefenen daarmee.

Repressie, of respons, is de daadwerkelijke bestrijding van rampen en crisis. Het meest eenvoudige voorbeeld hiervan is het blussen van een brand. Repressieve maatregelen hebben tot doel om de onveilige situatie te beëindigen en de schade zoveel mogelijk te beperken.

Nazorg omvat alle activiteiten die dienen om terug te keren naar de ‘normale situatie’. Dat hoeft niet per se de oude situatie te zijn. Immers, van een ramp kan men geleerd hebben dat sommige zaken juist anders moeten. De term ‘nazorg’ omvat meer dan alleen aandacht voor de slachtoffers (het menselijke element). Nazorg kan ook betrekking hebben op schadereductie (het economische element), het verantwoordingstraject (het juridische element) en het evalueren van de gebeurtenissen (het leerelement).

Wij voeren het werk op ZZP basis uit, tegen vaste tarieven. Nieuwsgierig neem dan vandaag nog contact met ons op!