5 Tips voor een veilige bouwplaats

5 tips voor veilige bouwplaats

Hoe krijg je een veilige bouwplaats ?

We lezen het dagelijks in het nieuws dat er weer een ongeval heeft plaatsgevonden op een bouwplaats.

Dat is dan nog maar het topje van de ijsberg. De ongevallen of incidenten waar een medewerker naar het ziekenhuis moet met een gebroken vinger of een snee in zijn vinger die worden niet genoemd.

I-SZW

De I-SZW of zoals het vroeger heette de arbeidsinspectie heeft haar handen vol aan ongevalsonderzoeken die gebeurt zijn op bouwplaatsen.

Zo was te lezen op de website van het I-SZW dat er in Amsterdam het werk werd stil gelegd.

04-04-2019 Amsterdam

De Inspectie SZW heeft bij een bouwcontrole vorige week in Amsterdam veel overtredingen geconstateerd. Bij meer dan de helft van de 29 bouwlocaties bleek dat controle noodzakelijk was. Elf keer heeft de Inspectie het werk tijdelijk stilgelegd. Daarnaast werden 7 bouwvakkers aangetroffen die niet in Nederland mochten werken.

Controle

De controle van de Inspectie betrof zowel de veiligheid op de bouwplaats als het eerlijk werken in de bouw. Vooral in binnenstedelijke gebieden wordt niet altijd even veilig gewerkt.

Dat bleek ook wel, want in 11 gevallen werd het werk direct stilgelegd. Zeven keer omdat er sprake was van ernstig valgevaar, 2 keer omdat een zaagtafel niet goed was afgeschermd en 2 keer omdat bouwvakkers aan het gevaarlijke kwartsstof werden blootgesteld.

Bij 1 locatie was de werksituatie zodanig slecht dat de gehele bouwplaats werd stilgelegd en alle bouwvakkers de locatie moesten verlaten.

Stillegging van het werk

Zodra de aannemer de onveilige situatie heeft opgelost, kan de Inspectie de stillegging opheffen.

Tijdens de controle werden 7 bouwvakkers aangetroffen die niet in Nederland mochten werken. Zij hadden de Marokkaanse, Chinese en Turkse nationaliteit.

Boete van I-SZW

Om in Nederland te mogen werken moet de werkgever voor hen een tewerkstellingsvergunning hebben, die er niet was. Niet alleen de werkgever kan hiervoor een boete krijgen van € 8.000,- , maar ook de opdrachtgever.

Lange werkdagen

Daarnaast doet de Inspectie SZW nog nader onderzoek naar te lange werkdagen en mogelijke onderbetaling. Ook werd een bouwvakker aangetroffen die een uitkering genoot.

Deze overtreding heeft de Inspectie doorgeven aan de gemeente.

Het is de derde keer dat de Inspectie SZW bouwlocaties in stedelijke gebieden controleert. Al eerder deed zij dat in Utrecht en Tilburg.

In alle gevallen moesten werkzaamheden stilgelegd worden en werd er onveilig gewerkt.

5 Tips voor een veilige bouwplaats

 • Tip 1

  Zorg dat de medewerkers VCA-basis of als uw met zzp’ers werkt VCA-vol hebben, dit geeft aan dat de medewerkers aan het Veiligheid Checklist Aannemers voldoen.

  VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers. Het is een programma dat uw bedrijf helpt om veilig en gezond te werken en het aantal ongevallen te verminderen.

  VCA is bedoeld voor bedrijven die veilig en gezond werken belangrijk vinden en hierin structureel willen investeren. En dan vooral voor bedrijven die risicovolle werkzaamheden uitvoeren of in een risicovolle omgeving werken. Denk aan constructie- of onderhoudswerkzaamheden op bouwterreinen, in fabrieken en werkplaatsen en bij installaties.

 • Tip 2

  Voorkom het werken op trappen en ladders.

  Het werken op hoogte is een van de meest voorkomende ongelukken op de werkvloer.

  Gebruik daarom een veilige steiger, en gebruik hem ook zo als waarvoor hij bedoeld is.

  Steigers en ander klimmateriaal moet jaarlijks gekeurd worden.

 • Tip 3

  Alle elektrische apparaten en klimmaterialen moet jaarlijks gekeurd worden.

  Handgereedschap valt daar niet onder.

 • Tip 4

  Zorg ervoor dat na werktijd alles weer netjes opgeruimd is, zowel binnen al buiten.

  Zorg dat snoeren en leidingen niet in het zicht hangen of lopen.

  Schakel alle stroom af als dat niet nodig is.

  Rol kabelhaspels helemaal af, ook als het niet nodig is.

 • Tip 5

  Zorg ervoor dat er goed VGM plan aanwezig is.

  VGM-plan staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu-plan en is noodzakelijk wanneer: Een project langer dan 30 dagen gaat duren en waarbij meer dan 20 medewerkers (inclusief onderaannemers) worden ingezet. Het project een doorlooptijd gaat hebben van meer dan 500 mandagen.

  Ook een RI&E kan de nodige hulp bieden in het veilig werken.

Bent uw, of kent u iemand die gaat (ver)bouwen, let dan eens op onze 5 tips voor een veilige bouwplaats. Weet u niet zeker dat alles goed verloopt, of er wordt maar wat aangerommeld vraag dan een deskundige om mee te kijken, hij of zij kan u zeker helpen.