Interne en externe audit

Interne audit

Audit of auditing uitvoeren, waar moet uw aan denken? Audit is een onderzoek dat, wordt uitgevoerd naar het goed en betrouwbaar functioneren van de interne organisatie door ons. Intern is een vorm van auditing die voorkomt bij grote organisaties zoals de overheid, grote ondernemingen en grote instellingen.

Controle

Controle op het actueel zijn van en het werken via het handboek. Dit omvat o.a.: werkinstructies, procedures of registraties in elk willekeurig bedrijf. Tevens wordt er gekeken of de betrokken werknemers/personen op de hoogte zijn van de manier waarop ze dienen te werken. Dit wordt gecontroleerd aan de hand van een interview.

Veiligheidskundige arbeid

Waar richt auditing zich op?

Auditing kan zich richten op het geheel van de organisatie maar kan ook een bepaald veld in een te onderzoeken organisatie of systeem onder de loep nemen. Het kan hier bijvoorbeeld gaan om milieu, arbeidsomstandigheden, (voedsel)veiligheid binnen een organisatie, kwaliteitsmanagement of fraudegevoeligheid.

Procesveiligheid

Externe audit

Extern: onderzoek en controle door externe auditors (zijn onafhankelijk van de organisatie).

Audits worden al dan niet op basis van wet- en regelgeving gereguleerd en/of verplicht gesteld.

Doel van een audit

Het doel is het verschaffen van (additionele) zekerheid aan de opdrachtgever (auditée) of derden (maatschappelijk verkeer). Een procesaudit richt zich op het onderzoek naar de opzet en werking van beheersmaatregelen.

Uw organisatie of bedrijf laten auditen? Neem dan eens contact met ons op, en vraag naar de mogelijkheden. Kijk ook eens naar een van onze specialismen:

Scripts zijn geblokkeerd, bij het invullen van contactgegevens is het privacy statement van toepassing Lees meer