BHV-plan

Nieuw of bestaande BHV-plan

BHV staat voor bedrijfshulpverlening en elke werkgever in Nederland is verplicht om een BHV organisatie te hebben. BHV-ers weten hoe ze moeten handelen in het geval van een calamiteit zoals brand, ongeluk of een ontruiming. De werkgever moet schriftelijk vastleggen hoe de BHV organisatie is en welke maatregelen er zijn genomen om de aanwezige risico’s tot het minimum te beperken. Zet dit op papier en je hebt een BHV plan!

Inhoud BHV-plan

 • Is het aantal BHV’ers vastgesteld?
 • Wordt er geoefend en opgeleid?
 • Zijn de BHV’ers ten alle tijde beschikbaar en bereikbaar?
 • Zijn de risico’s bekend?
 • Sluit het aan op de externe hulpverlening?

Bedrijfshulpverlening

Alle zaken omtrent het BHV kan worden beschreven in het BHV-plan. In het BHV-plan staan alle taken en verantwoordelijkheden beschreven en de procedures die gevolgd moeten worden bij een incident. Het BHV-plan is ervoor om aan te tonen dat de BHV volgens de wettelijke verplichtingen zijn georganiseerd. De volgende zaken kun je in het BHV-plan beschrijven:

 • BHV organisatie
 • BHV cursussen
 • BHV-materialen
 • De basisgegevens van het bedrijf
 • De arbeidsomstandigheden
 • Procedures voor het personeel
 • Procedures voor de BHV’ers
 • Instructiekaarten en plattegronden van het bedrijf
 • Het oefenen van de BHV

Wij geven je graag een tip!

Stel een medewerker/BHV’er aan die verantwoordelijk is voor het up-to-date houden van het BHV-plan! Vragen? Neem contact met ons op.

Gevaarlijke stoffen

Wanneer er in het bedrijf gevaarlijke stoffen bevinden, dan dient de volgende informatie in het BHV-plan te worden opgenomen:

 • De wijze waarop de stoffen zijn opgeslagen
 • De procedures wanneer er incidenten zich voordoen met de gevaarlijke stoffen
 • De werknemers die specifieke kennis hebben over de gevaarlijke stoffen
 • De veiligheidsinformatiebladen
 • Aanvullende BHV-opleidingen voor het omgaan met de gevaarlijke stoffen
 • Het oefenen van een incident met gevaarlijke stoffen

Centraal punt BHV-plan

Wanneer er een incident voor doet is het van belang dat het BHV-plan snel en gemakkelijk te vinden is. Leg het daarom op een centraal punt, bijvoorbeeld bij de receptie. Als het BHV-plan is opgesteld, raden wij jou aan om het uit te printen en in een map te bewaren. Ook is het van belang dat er meerdere kopieën aanwezig zijn.