Welkom bij de info over Brandwacht.

Een brandwacht is iemand die op meerdere manieren inzetbaar is op het gebied van brandpreventie en brandbestrijding.

Rangen

Bij de Nederlandse brandweer zijn er diverse rangen, momenteel zijn het Manschap A en Manschap B

Huren van een brandwacht

Brandwachten kunnen geen grootschalige branden aan, daar is de brandweer voor, maar ze kunnen EHBO toepassen, weten hoe ze een beginnende brand moeten bestrijden en een gebouw moeten ontruimen en zijn deskundig op het gebied van brandpreventie controles.

Andere werkzaamheden

Een brandwacht wordt doorgaans ingehuurd door een ander bedrijf, zodat de brandwacht vooral op de locatie van dat bedrijf aanwezig zal zijn. Brandwachten worden ook wel ingehuurd voor feesten en eenmalige evenementen.

Meer informatie over huren brandwacht

Voldoet uw locatie niet aan gestelde veiligheidseisen of moeten er werkzaamheden voor uw bedrijf uitgevoerd worden in een risicovolle omgeving?

Dan kan het zo zijn dat er door handhaving, brandweer, uw verzekeraar of een andere toezichthoudende instantie geëist wordt dat u een Rijksgediplomeerde brandwacht plaatst om de veiligheid te waarborgen.

AD-hoc een brandwacht nodig

Het kan voorkomen dat u snel een brandwacht nodig heeft. Bijvoorbeeld doordat u er door inspectie achter komt dat de noodzakelijke installatie niet meer blijkt te werken, of doordat er door werkzaamheden een gevaarlijke situatie is ontstaan. Om de veiligheid van uw personeel, gasten of apparatuur te waarborgen is het dan nodig om een brandwacht op locatie te hebben. Wij begrijpen dat een goede brandwachtservice op dit moment staat of valt met de responstijd. Snelle inzet is in veel gevallen van groot belang voor uw bedrijf.

In de meeste gevallen kunnen we binnen 2 uur een brandwacht op locatie hebben.

Wat is een brandwacht en wanneer is een brandwacht nodig?

Een brandwacht houdt toezicht op een veilige (werk)situatie en wordt dan ook vaak preventief ingezet. Steeds vaker wordt vanuit wet- en regelgeving een brandwacht geëist.

Enkele voorbeeldsituaties waarin een brandwacht kan worden ingezet:

   • Uw locatie voldoet niet aan de gestelde eisen;
   • De noodzakelijke installaties zoals de sprinkler en de brandmeldinstallatie niet naar behoren functioneren door bijvoorbeeld storingen of lekkages;
   • Er worden werkzaamheden in risicovolle omgeving uitgevoerd;
   • Als veiligheidszorg nodig is voor de continuering van reguliere bedrijfsprocessen;
   • U een festival of evenement wilt organiseren waarbij grote groepen mensen samen zullen komen;
   • Als onderhoud aan gebouwen en/of installaties uitgevoerd moet worden.

In dergelijke gevallen kan er geëist worden dat u Rijksgediplomeerd brandwacht plaatst om toezicht te houden om zo de veiligheid te waarborgen.

Het is uiteraard ook mogelijk om zelf te besluiten een brandwacht in te zetten ter waarborging van de veiligheid, tijdens verbouwingen, evenementen en bij uitval van de brandmeldcentrale of sprinklerinstallaties. U bent dan door de inzet van een brandwacht verzekerd van een veilige situatie.

Wilt u graag meer informatie.

Bel of mail ons

van Hal safety

Tel. 085-0609042

Mail : info@vanhalsafety.nl

Voor meer informatie neem contact met ons op.

Zie ook de pagina brandwacht huren