Brandwacht inhuren voor monumentaal pand

Risico’s in kaart brengen

Na de enorme brand in de Notre-Dame worden er steeds meer vraagtekens gezet bij de brandveiligheid van monumentale panden. Brandrisico’s zijn nooit volledig uit te sluiten, zelfs niet als het pand is uitgerust met de nieuwste apparatuur. Het laat u denken, hebben we zulke brandrisico’s wel voldoende herkend? Hoe belangrijk is de keuring van een monumentaal pand? En wat als het pand is afgekeurd, wat zijn dan de vervolgstappen?

Zijn monumentale panden wel echt brandveilig?

Hiermee begint het allemaal, voldoet het pand wel aan alle voorwaarden? Niet altijd als het aan de Erfgoedwet ligt. De wet zegt in principe dat wanneer een gebouw een rijksmonument is, het niet aan alle voorschriften volgens het Bouwbesluit hoeft te voldoen. Dat is wanneer de voorzieningen en maatregelen die daarvoor nodig zijn, het monument mogelijk kunnen schaden. Wanneer dat wel het geval is mogen voorzieningen en maatregelen achterwege blijven. Zo wordt brandveiligheid op een laag pitje gezet en zijn de monumenten niet in alle gevallen volledig brandveilig.

Keuring

Een monumentale pand moet worden gekeurd op onder andere brandveiligheid. Daarbij zijn zaken zoals genoeg nooduitgangen, vluchtroutes en brandmeldinstallaties belangrijk. Er wordt ook goed gelet op de brandcompartimentering. Brandcompartimentering zorgt ervoor dat de wanden en plafonds van een compartiment brand en rook gedurende een bepaalde tijd tegenhouden. Zo worden bijvoorbeeld ook vluchtroutes veiliggesteld.

Wanneer een monumentaal pand niet voorzien is van genoeg compartimenten, loopt het pand het risico om te worden afgekeurd. Het gebrek aan (genoeg) compartimenten kan resulteren in branddoorslag. Ook bij oudere compartimenten kan dit ontstaan. Het is dus slim om het pand periodiek te laten keuren. Zo weet u zeker dat de compartimentering en andere brandveiligheid aspecten in orde zijn en uw pand (brand)veilig is.

Wat als het monumentale pand wordt afgekeurd?

Als er na de keuring wordt geconcludeerd dat het monumentale pand niet aan alle eisen voldoet, moeten er een aantal zaken worden aangepakt. Tijdens die veranderingen is het, in sommige gevallen, verplicht dat er een Rijksgediplomeerde brandwacht aanwezig is. Hij of zij waarborgt de veiligheid van alle betrokkenen en werkt zowel preventief als repressief. De brandwachten van Van Hal Safety kunnen snel schakelen, zijn professioneel, ervaren en beschikbaar in Noord-Brabant, regio Tilburg. Ook kunnen onze brandwachten tijdens hun aanwezigheid meedenken en advies geven als daarnaar wordt gevraagd.

We zijn 24/7 bereik- en beschikbaar in Noord-Brabant, regio Tilburg. Heeft u nog eventuele vragen, aarzel dan niet en bel of mail ons.

Heeft u een monumentaal pand en tijdelijke problemen met de brandveiligheid?
Dan kan het zo zijn dat er door handhaving, brandweer, uw verzekeraar of een andere toezichthoudende instantie geëist wordt dat u een Rijksgediplomeerde brandwacht plaatst om de veiligheid te waarborgen.

Vraag offerte aan:

Dit contactformulier is gedeactiveerd omdat u weigerde de Google reCAPTCHA-service te accepteren die nodig is om alle berichten die door het formulier worden verzonden, te valideren.

Wanneer schakelt u ons in:

Het inhuren van een brandwacht gaat verder dan alleen bij de uitval of in storing springen van een brandmeldinstallatie. We zetten enkele situaties voor u op een rij:

  • Uw locatie voldoet niet aan de gestelde eisen;
  • De noodzakelijke installaties functioneren niet naar behoren;
  • Er worden werkzaamheden in een risicovolle omgeving uitgevoerd;
  • Er bestaat gevaar op branddoorslag;
  • De compartimentering is niet meer op orde;
  • Uitvoeren van onderhoud aan gebouwen en/of installaties.