Covid-19 in de RI&E

Op dit moment bent u waarschijnlijk betrokken bij alle inspanningen om de gevaren en risico’s van het Coronavirus ( Covid-19) voor uw medewerkers zoveel mogelijk te beheersen. Een van de wettelijk verplichte onderdelen hierbij is de RI&E. Deze moet compleet, actueel en betrouwbaar zijn.

Volgens de laatste stand van de wetenschap, met de nieuwste risico’s aantoonbaar.  Omdat het Coronavirus zó nieuw is, is dit specifieke gezondheidsrisico hoogstwaarschijnlijk niet in uw RI&E opgenomen. Gevolg: de RI&E van uw organisatie is niet meer compleet.

De RI&E van uw organisatie schenkt weliswaar aandacht aan de risico’s ‘biologische agentia’ in algemene zin, maar een nadere verdieping voor het Coronavirus ontbreekt. Voor dit virus, en alle andere biologische agentia, is deze verdiepende RI&E zelfs verplicht. Dit staat in het Arbobesluit artikel 4.85.

Wist u dat het Coronavirus, formeel SARS-CoV-2, bovendien in risicocategorie 3 valt? Dit is de op één na hoogste risicoklasse. Dit brengt naast de verdiepende risicoanalyse nog een verplichting voor de werkgever met zich mee: het bijhouden van een register van blootgestelde medewerkers.

Volgens het Arbobesluit artikel 4.90 moeten de gegevens in dit register 10 jaar worden bewaard. Dus is uw medewerker besmet met of arbeidsongeschikt als gevolg van blootstelling aan Corona door de werkzaamheden? Dan moet u dit vastleggen.

Wellicht vraagt u zich af: hoe maak ik zo’n verdiepende RI&E? Hoe moet het register eruit zien? Welke nadere verplichtingen heeft de werkgever nog meer, om de veiligheid en gezondheid van de medewerkers in tijden van Corona te beschermen? Wij begrijpen uw vragen als geen ander en helpen u graag op weg.

Ons team van specialisten, bestaande uit veiligheidkundige, heeft een speciale Corona RI&E checklijst opgesteld om het verdiepende onderzoek snel en doeltreffend uit te voeren en de resultaten direct op te nemen in uw bestaande RI&E. Vanuit deze verdieping kan uw organisatie direct interventies inzetten om uw medewerkers optimaal te beschermen tegen het Coronavirus.

Uiteraard kunnen wij u ook ondersteunen bij het opzetten van het wettelijke register voor blootgestelde medewerkers. Het resultaat is een complete, actuele en betrouwbare RI&E met de juiste verdieping en een actieplan op maat.

Heeft u nog andere vragen over het veilig doorwerken in deze hectische tijd? mail of bel met een van onze specialisten.

Samen staan we sterk. Alleen samen krijgen we Corona onder controle.

  • Verbouwing ziekenhuis Arnhem