Brandveiligheid in seniorencomplexen onder druk

Als gebouwbeheerder of (zorg-)corporatie bent u vaak betrokken en verantwoordelijk voor de brandveiligheid. Vanuit een bouwkundig en installatietechnisch oogpunt, of vanuit uw rol als zorgaanbieder waarbij u de veiligheidsrisico’s moet inschatten op basis van de zorgsituatie.

Bijvoorbeeld als het gaat over afspraken aangaande beheer en onderhoud van een brandveiligheidsinstallatie. Verbouw, bouw of reparatiewerkzaamheden waarbij heetwerk betrokken is.

Ook de Gemeente speelt een rol vanuit toezicht en dan hebben we nog de bewoners. Die hebben ook hun verantwoordelijkheid in de woning zelf. Een complex geheel zeg maar gerust, waarbij een professionele brandwacht u kan helpen.

 • brandveiligheid ziekenhuis

Huidige wet- en regelgeving beschermt onvoldoende

Op 13 augustus 2019 is er een nieuwsbericht gepubliceerd op www.brandveilig.com. “Pleidooi IFV voor brandveiligheid in seniorencomplexen“. In dit artikel gaat men dieper in op de problematiek die speelt.

Seniorencomplexen bestaan niet

Volgens het bouwbesluit 2012 toetst men seniorencomplexen als “woonfunctie” waardoor er geen rekening gehouden hoeft te worden met de verminderde zelfredzaamheid van senioren. Bij gebouwfuncties zoals wonen met zorg, ziekenhuizen, gevangenissen of kinderopvang wordt hier wel rekening mee gehouden. Raar toch eigenlijk?

Wat is brandveiligheid?

Kort gezegd kunnen we zeggen dat brandveiligheid inhoud:

 1. Het risico op uitbreken van brand is zo klein mogelijk houden
 2. Bij brand zijn de gevolgen zo klein mogelijk
 3. Alle betrokkenen (bewoners, eigenaar, brandweer) ervaren dat de risico’s zo klein mogelijk zijn.

Dit betekent dat gebouwbeheerders en (zorg-) corporaties binnen een “wooncomplex” van senioren goede maatregelen moeten nemen om brand te voorkomen en de gevolgen van brand moeten beperken tot een minimum. Waarbij ook de bewoners van oordeel moeten zijn dat de risico’s tot een minimum beperkt zijn. Maar wie is nu verantwoordelijk en hoe kunnen we dit checken?

Checklist brandveiligheid

Doorgaans willen senioren steeds langer zelfstandig blijven wonen. Ook binnen seniorencomplexen waarbij gebouwbeheer, woningcorporaties en zorgcorporaties zijn betrokken. Hiervoor hebben partijen zoals Aedes-Actiz + kenniscentrum Wonen-Zorg, Aedes (vereniging van Woningcorporaties), ActiZ en Brandweer Nederland een checklist brandveiligheid gelanceerd.

Toezicht brandveiligheid (zorgsector)

Door de inhuur van rijksgediplomeerde brandwachten kunt u toezien op de brandveiligheid. Zowel bij bestaande seniorencomplexen, in aanbouw zijnde complexen of aan verbouw onderhevige zorgcomplexen. Een brandwacht kan met uw gebouwbeheerder of (zorg-)corporatie de checklist brandveiligheid doorlopen, advies geven en ook uitvoerend actief zijn. Waarbij de brandwacht werkzaamheden uiteenvallen in:

 • Uitvoeren van preventieve werkzaamheden
 • Advies samenhang wetten, voorschriften, regelingen en normen
 • Kennistoepassing op brandbeveiligingsinstallaties
 • Toepassen en ondersteunen bij certificering schema’s
 • Toepassen van het bouwbesluit
 • Controle vluchtroutes
 • Advies brandveilig gebruik
 • Uitvoeren van inspecties
 • Advies brandcompartimentering
 • Toezien bij heetwerkzaamheden
 • Ondersteunen, opleiden, versterken van BHV organisatie
 • Voorlichting

Brandwachten: voorkomen is altijd beter dan genezen

Brandwachten van verschillende brandwachtorganisaties worden breed ingezet binnen o.a. de zorgsector. Waarbij zij zich richten op het voorkomen van incidenten. Dit veelal vanuit een tijdelijke rol die samenhangt met de situatie waarin de brandveiligheid in gedrang komt.

Maar denk ook aan het ondersteunen, versterken en onderwijzen van uw BHV organisatie. Heeft u vragen als gebouwbeheerder of vanuit uw functie binnen uw (zorg-)corporatie? Neem contact op met een brandwacht organisatie.

U mag ook contact met Van Hal Safety opnemen, wij staan u graag te woord. Bel eenvoudig 085-0609042 of mail naar info@vanhalsafety.nl