BlogVault Firewall

Blocked because of Malicious Activities

Reference ID: 13437736816392d99f80126

BlogVault Firewall

Blocked because of Malicious Activities

Reference ID: 5973951866392d99fb4694

Verlenging A15

Voorbereidende werkzaamheden A15

Als voorbereiding op het doortrekken van de snelweg A15 en de verbreding van de A12 en A15, voeren netbeheerders vanaf mei 2018 tot en met december 2019 verschillende werkzaamheden uit in het projectgebied. Zo verlegt de Gasunie hoofdgasleidingen, Vitens drinkwaterleidingen, Liander elektriciteitskabels en Waterschap Rijn en IJssel rioolpersleidingen.

Voor Gasunie ben ik op dit project als veiligheidskundige 2 dagen per week aan het werk.

Zie hieronder de film die in opdracht is gemaakt voor rijkswaterstaat over de verlenging van de A15

AD-hoc een veiligheidskundige nodig

Het kan voorkomen dat u snel een veiligheidskundige nodig heeft. Bijvoorbeeld doordat u er door inspectie achter komt dat de RI&E niet op orde is. Om de veiligheid van uw personeel, gasten of apparatuur te waarborgen is het dan nodig om een actuele RI&E te hebben. Wij begrijpen dat een goede RI&E noodzakelijk kan zijn voor u organisatie.

In de meeste gevallen kunnen we binnen 24 uur een veiligheidskundige op locatie hebben.

Meer informatie over het werk als veiligheidskundige

Voldoet uw locatie niet aan de gestelde RI&E? Dan kan het zo zijn dat er door I-SZW een boete wordt opgelegd. Voorkom deze hoge boetes, en neem vandaag nog contact met ons op.

Wat is een veiligheidskundige?

Een veiligheidskundige houdt toezicht op een veilige (werk)situatie en wordt dan ook vaak preventief ingezet. Vanuit wet- en regelgeving wordt toezicht op veilig werken geëist.

Wanneer is een veiligheidskundige nodig?

Enkele voorbeeldsituaties waarin een veiligheidskundige kan worden ingezet:

 • Middelbare veiligheidskundige

 • Inventariseren van risico’s;
 • Beoordelen van werksituaties, uitvoeren van werkplekinspecties;
 • (Ondersteunen bij het) doorvoeren van maatregelen ter vergroten van de veiligheid;
 • Inspecteren van het bedrijfsproces;
 • Ontwikkelen / opstellen van veiligheidsplannen en -procedures;
 • Adviseren en ondersteunen van het (middel)management over invulling en uitvoering van beleid;
 • Instrueren van medewerkers;
 • Registeren en onderzoeken van incidenten en ongevallen
 • Hogere Veiligheidskundige

 • Naast het uitvoeren van werkzaamheden van een Middelbaar Veiligheidskundige;
 • Uitvoeren van risico-inventarisaties en -evaluaties (RI&E’s);
 • (Ondersteunen bij) ontwikkelen, opstellen, implementeren en borgen van veiligheidsbeleid, gericht op de wettelijke kaders en normen;
 • Signaleren van en informeren over wijzigingen in wet- en regelgeving, normen et cetera;
 • (Ondersteunen bij) opzetten Arbozorgsysteem (OHSAS 18001, VCA et cetera)
 • Opstellen jaarplannen en - verslagen;
 • Geven van adviezen bij de inrichting van productieruimten en werkplekken;
 • Deelname aan VGWM-commissie;
 • Uitvoeren van ongevalsonderzoeken, -analyse en -rapportage;

BlogVault Firewall

Blocked because of Malicious Activities

Reference ID: 20225681736392d99fe3eb9