• Yara Sluiskil

Waterstof

Dow en Yara gaan waterstof uitwisselen

Dow Benelux, Yara en Gasunie gaan waterstof met elkaar uitwisselen via een oude gastransportleiding.

Het is de bedoeling dat de waterstof die vrijkomt bij de kraakinstallaties van Dow, gebruikt wordt als grondstof voor de producten van Yara.

De drie partijen hebben daarvoor een overeenkomst gesloten.

De uitwisseling is alleen voor industrieel gebruik en levert naast energiewinst, ook een CO2-besparing op van 10.000 ton.

“Het is voor de industrie een grote uitdaging om de overheidsdoelstellingen voor CO2-reductie te realiseren” zegt Gerard van Pijkeren, directeur van Gasunie Waterstof Services.

“Waterstof speelt hierin een cruciale rol. Het kan zowel als grondstof en als brandstof dienen en draagt bij aan het verlagen van de CO2-emmissie in de industrie.

De overheid wil dat de CO2-uitstoot in Nederland al in 2030 49 procent lager is dan in 1990.

Als we in 2030 over voldoende waterstof willen beschikken, moeten we nu zowel stappen zetten om de productie op te schalen, als om een dekkend waterstoftransportnetwerk aan te leggen.”

(Bron PZC)

AD-hoc een veiligheidskundige nodig

Het kan voorkomen dat u snel een veiligheidskundige nodig heeft. Bijvoorbeeld doordat u er door inspectie achter komt dat de RI&E niet op orde is. Om de veiligheid van uw personeel, gasten of apparatuur te waarborgen is het dan nodig om een actuele RI&E te hebben. Wij begrijpen dat een goede RI&E noodzakelijk kan zijn voor u organisatie.

In de meeste gevallen kunnen we binnen 24 uur een veiligheidskundige op locatie hebben.

Meer informatie over het werk als veiligheidskundige

Veiligheid geniet van een groeiende aandacht. In de politiek, media maar ook op de werkvloer groeit het belang van veiligheid. Steeds vaker wordt er beroep gedaan op veiligheidskundige.

Ons team middelbaar en hoger veiligheidskundigen
(MVK / HVK) geeft advies en ondersteuning op project- of detacheringsbasis op het gebied van veiligheid, arbeidsomstandigheden en milieu.

Wat is een veiligheidskundige?

Een veiligheidskundige houdt toezicht op een veilige (werk)situatie en wordt dan ook vaak preventief ingezet. Vanuit wet- en regelgeving wordt toezicht op veilig werken geëist.

Wanneer is een veiligheidskundige nodig?

Enkele voorbeeldsituaties waarin een veiligheidskundige kan worden ingezet:

 • Middelbare veiligheidskundige

 • Inventariseren van risico’s;
 • Beoordelen van werksituaties, uitvoeren van werkplekinspecties;
 • (Ondersteunen bij het) doorvoeren van maatregelen ter vergroten van de veiligheid;
 • Inspecteren van het bedrijfsproces;
 • Ontwikkelen / opstellen van veiligheidsplannen en -procedures;
 • Adviseren en ondersteunen van het (middel)management over invulling en uitvoering van beleid;
 • Instrueren van medewerkers;
 • Registeren en onderzoeken van incidenten en ongevallen
 • Hogere Veiligheidskundige

 • Naast het uitvoeren van werkzaamheden van een Middelbaar Veiligheidskundige;
 • Uitvoeren van risico-inventarisaties en -evaluaties (RI&E’s);
 • (Ondersteunen bij) ontwikkelen, opstellen, implementeren en borgen van veiligheidsbeleid, gericht op de wettelijke kaders en normen;
 • Signaleren van en informeren over wijzigingen in wet- en regelgeving, normen et cetera;
 • (Ondersteunen bij) opzetten Arbozorgsysteem (OHSAS 18001, VCA et cetera)
 • Opstellen jaarplannen en - verslagen;
 • Geven van adviezen bij de inrichting van productieruimten en werkplekken;
 • Deelname aan VGWM-commissie;
 • Uitvoeren van ongevalsonderzoeken, -analyse en -rapportage;