RI&E: Risico inventarisatie en evaluatie

De risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) bevat een beschrijving van de gevaren en risicobeperkende maatregelen en de risico’s voor bijzondere categorieën van werknemers. In de RI&E wordt er aandacht besteed aan de toegang van werknemers tot een deskundige werknemer of persoon bedoeld in de artikelen 13 en 14, of de arbodienst.

Een plan van aanpak, waarin is aangegeven welke maatregelen zullen worden genomen in verband met de bedoelde risico’s en de samenhang daartussen, een en ander overeenkomstig artikel 3, maakt deel uit van de RI&E. In het plan van aanpak wordt ook aangegeven binnen welke termijn deze maatregelen worden genomen.

De RI&E wordt regelmatig aangepast als de daarmee opgedane ervaring, gewijzigde werkmethoden of werkomstandigheden, de stand van de wetenschap en de professionele dienstverlening daartoe aanleiding geven.

Indien de werknemer werk verricht die door een werkgever ter beschikking is gesteld, wordt de werknemer tijdig voor aanvang van de werkzaamheden een beschrijving van de RI&E gegeven. Daarin worden de gevaren, risicobeperkende maatregelen en de risico’s van de werknemer op de arbeidsplaats beschreven. De werkgever zorgt ervoor dat iedere werknemer toegang heeft tot die informatie.

Heeft u vragen over RI&E?

Wilt u weten of u een risico inventarisatie en evaluatie verplicht bent? Wilt u meer informatie over een RI&E of een afspraak maken om de mogelijkheden te bespreken? Neem dan contact met ons op. We kijken samen wat we voor u kunnen betekenen.

Meer informatie over de RI&E in uw organisatie?

De risico inventarisatie en evaluatie bevat een beschrijving van de gevaren en de risico-beperkende maatregelen en de risico’s voor bijzondere categorieën van werknemers. Wij helpen u graag hierbij.

Procesveiligheid

Risico inventarisatie en evaluatie

Is uw RI&E onvolledig, niet op orde of heeft u nog helemaal geen risico inventarisatie en evaluatie? U bent dan in overtreding volgens art. 5 van de Arbeidsomstandighedenwet.

Bij het voeren van het arbeidsomstandighedenbeleid legt de werkgever in een risico inventarisatie en evaluatie schriftelijk vast welke risico’s de arbeid voor de werknemers met zich brengt.

U kunt altijd met ons contact opnemen bij vragen over uw RI&E of het opstellen van een RI&E.