Ontruimingsplan opstellen, waar moet u op letten?

Wanneer uw organisatie ontruimd moet worden, is het essentieel dat vooraf afgesproken is hoe de alarmering en ontruiming verloopt. In het ontruimingsplan legt u vast hoe aanwezige, op een gestructureerde manier, het pand kunnen verlaten. Wanneer u dit niet hebt, loopt u het risico dat er bij het uitbreken van een brand of waterschade paniek ontstaat en mensen als kuddedieren achterelkaar gaan lopen. Dit kan desastreuze gevolgen hebben. Een ontruimingsplan is dan ook verplicht wanneer er een brandmeldinstallatie aanwezig is en de eigenaar van het pand is verantwoordelijk voor de aanwezigheid van een dergelijk plan.

Doel ontruimingsplan

Het doel van een ontruimingsplan is dat alle aanwezigen zo snel en veilig mogelijk het gebouw kunnen verlaten. Het is daarom des te belangrijker dat er wordt gekeken naar aan welke risico’s de aanwezigen worden blootgesteld.

Waar moet uw ontruimingsplan aan voldoen?

Een situatietekening

Een situatietekening is een tekening van het terrein met daarop de aanwezigen bebouwing. Daarin wordt gekeken waar en hoe gebouwen op de kavel staan. Ook aangelegen delen zoals wegen, sloten en aanliggende bebouwing worden hierbij verwerkt. Hierop worden ook de dichtstbijzijnde nooduitgangen en verzamelplaats aangegeven.

Ontruimingsplattegrond

Een belangrijk onderdeel van een ontruimingsplan is de ontruimingsplattegrond. Op die plattegrond staat het vluchtplan dat ervoor zorgt dat uw werknemers en andere aanwezigen in het pand tijdens de calamiteit snel en veilig het pand kunnen verlaten. De ontruimingsplattegrond geeft de vluchtwegen, de locatie van brandbestrijdingsmiddelen en EHBO spullen weer.

  • Ontruimingsplan opstellen

Alarmeringsprocedure

Ook de alarmeringsprocedure, voor zowel intern als extern, wordt in het ontruimingsplan vermeld. Maar wat is het nu precies? Bij een alarmeringsprocedure worden de stappen uitgelegd hoe de directe omgeving, de bedrijfshulpverlening en de externe hulpdiensten (brandweer, politie en ambulance) moeten worden gealarmeerd.

Taken van deelnemers aan de BHV-organisatie

Het verdelen van taken en verantwoordelijkheden is van enorm belang. Door dat zorgvuldig te doen weet iedereen wat hem of haar te wachten staat. Denk hierbij aan taken zoals een locatiemanager die tijdens een ontruiming de pers voorlicht of de taken van de ploegleider die de rest van de BHV-ers aanstuurt.

De algemene zaken

Ook moeten de algemene zaken aan bod komen in het ontruimingsplan. Denk hierbij aan het volgende:

  • Directie van de organisatie
  • Aantal personeelsleden
  • Aantal overige aanwezigen in het pand
  • Type gebouw
  • Namen van BHV-coördinatoren + aanwezigheid
  • Locatie BHV-benodigdheden

Heeft u hulp nodig met uw ontruimingsplan?

Wilt u een ontruimingsplan opzetten en heeft u hulp nodig van een professional? Onze Van Hal Safety specialisten kunnen u adviseren en helpen in de opzet van een ontruimingsplan. Wij weten waar een ontruimingsplan aan moet voldoen en zorgen voor een volledig plan die aan alle wet- en regelgeving voldoet. Bel 085-0609042 of mail info@vanhalsafety.nl.