Hoe maakt u uw bedrijfspand brandveilig?

De meeste ondernemers denken dat het hun niet overkomt, een brand. Wat als dat wel gebeurd? Een brand kan enorm verwoestend zijn. Het kan bedrijfspanden volledig in as leggen en vertraging opleveren in de bedrijfsvoering. Het kan u dus ook overkomen. Weet u al hoe u uw bedrijfspand brandveilig kan maken?

Neem voorzorgsmaatregelen: brandmeldinstallatie

Voorkomen is beter dan genezen, neem daarom voorzorgsmaatregelen. Zorg dat het bedrijfspand is voorzien van rookmelders en sprinklers. Een volledig opgezette brandmeldinstallatie (BMI) kan een (beginnende) brand snel herkennen en zo kunt u snel ingrijpen. Enkele installaties worden in bepaalde gebouwen zelfs verplicht gesteld door de omgevingsdienst. Daarnaast bent u natuurlijk ook vrij om meer voorzieningen te installeren.

  • Huis brandveilig

Veilige opslag

Zorg ervoor dat brandgevaarlijke producten goed liggen opgeborgen. Voor sommige producten, zoals vuurwerk, eisen omgevingsdiensten een speciale opslag. De speciale opslag zorgt ervoor, dat wanneer er brand ontstaat, de brand niet snel overslaat op andere ruimtes. Zo gaat er eerst een brandalarm af, houdt de brandcompartimentering de brand zo lang mogelijk tegen en wordt er tijd gerekt voor de brandweer om de brand te blussen.

Maak brandveiligheid een prioriteit

Een brand kan elk moment van de dag ontstaan. Er hoeft maar iets kleins te gebeuren en het kan enorme gevolgen hebben. Laat het dan ook onder het personeel leven. Zorg dat iedereen meedenkt en -werkt aan brandveiligheid. Het is daarom ook slim om een aantal personeelsleden op te leiden tot BHV’ers en om ervoor te zorgen dat er een up-to-date BHV-plan aanwezig is. Zij kunnen in geval van nood helpen om letsel en schade voor werknemers, bezoekers en klanten zoveel mogelijk te voorkomen. Ook kunnen zij een brand beperken, bestrijden en hulpverleningsorganisaties alarmeren en met hen samenwerken. Oefen daarnaast ook regelmatig het ontruimingsplan. Zorg ervoor dat het personeel op de hoogte is en weten wat ze moeten doen bij een brand.

Is uw pand brandveilig?

Hou uw brandveiligheid altijd in de gaten. Heeft u hulp nodig met uw brandveiligheid? Een brandwacht kan u helpen met de brandveiligheid van uw bedrijfspand. Daarnaast kan een veiligheidskundige u ook helpen met de opzet van een ontruimingsplan en BHV-plan. U kunt altijd contact met ons opnemen bij vragen, Van Hal Safety helpt u graag.