Veiligheid in de bouw

Veiligheid in de bouw

Veiligheid in de bouw of terwijl het veiligheidsbewustzijn wordt vanaf 2021 als verplichting opgenomen in veel aanbestedingen en contracten in de bouw.

Dit moet leiden tot minder (ernstige) ongevallen op de bouwplaats.

Ernstige ongevallen

Wekelijks of soms dagelijks kunnen we lezen of horen dat er weer een (ernstig) ongeval heeft plaatsgevonden op een bouwplaats. Soms met helaas een dodelijke afloop.

Het gedrag van werknemers is daarbij ook bepalend.

Gebrekkige communicatie en afstemming; gevoelde werk- en tijdsdruk; en niet adequaat reageren op onverwachte situaties zijn allemaal belangrijke oorzaken van ongelukken. Volgens onderzoek van de Inspectie SZW, hebben een hoger veiligheidsbewustzijn en een sterke veiligheidscultuur juist op deze elementen een positief effect.

Veiligheidsladder

De Veiligheidsladder zal worden gebruikt om het veiligheidsbewustzijn van organisaties die opdrachten uitvoeren meetbaar, inzichtelijk en vergelijkbaar te maken.

Om het veiligheidsbewustzijn als keten te verhogen zal niet alleen certificering gevraagd van opdrachtnemers, maar zullen ook de opdrachtgevers zich laten certificeren.

Bij certificering op de Veiligheidsladder wordt het daadwerkelijke veiligheidsgedrag ge-audit.

Dat is ook het gedrag dat we willen beïnvloeden.

Hogere certificering bereik je alleen als je meer aandacht voor veiligheid hebt.

Het is geen investering in een certificaat, maar een investering in de veiligheid van medewerkers.

De invoering van de Veiligheidsladder aanbestedingen en contracten gebeurt stapsgewijs: vanaf 2021 is trede 2 vereist, vanaf 2023 trede 3.

U wilt graag meer informatie, neem dan contact met ons op.

Lees ook eens onze 5 tips voor een veilige bouwplaats