Veiligheidskundige

De veiligheidskundige MVK of HVK. Veiligheidskunde is de studie van de verschillende vormen van veiligheid. Er kunnen meerdere onderverdelingen gemaakt worden, maar twee belangrijke vormen zijn arbeidsveiligheid en procesveiligheid. De eerste betreft relatief simpele ongevallen, ook wel aangeduid als slips, trips and falls, terwijl de tweede meer complexe processen betreft.

Door de industrialisatie was in de negentiende eeuw het aantal ongevallen sterk gestegen. Als reactie daarop ontwikkelde veiligheidskunde zich, waarbij ook weer verschillende richtingen zijn te onderscheiden. Een daarvan richt zich op het gedrag van de werknemer, terwijl een ander verbeteringen aan de techniek op de werkplaats bestudeert.

De eerste benadering is vooral te zien in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, terwijl de tweede in Duitsland al vroeg de nadruk krijgt. Vanaf de twintigste eeuw krijgt ook de organisatie van veiligheid de aandacht. Daarmee valt een onderverdeling te ontdekken die de Duitse socioloog Norbert Elias aanduidde als de triade van beheersingen:

  • natuurbeheersing (techniek, omgeving)
  • sociale beheersing (organisatie, ook wel de harde kant genoemd)
  • zelfbeheersing (gedrag, ook wel de zachte kant genoemd)

Hoewel deze benaderingen veelal in meer of mindere mate naast elkaar voorkomen, zijn er op verschillende plaatsen en tijden dominerende vormen. Elke benadering heeft haar eigen theorieën en modellen.

Van Hal safety weet alles over veiligheid

Heeft u een goed veiligheidsplan nodig dat is opgesteld door mensen met ervaring? Neem dan vandaag nog contact met ons op. Wij zorgen ervoor dat u een veiligheidsplan krijgt waarmee de risico’s op uw bedrijf worden geminimaliseerd.

Procesveiligheid

Veiligheidskunde

De wetenschappelijke ontwikkeling in de veiligheidskunde loopt niet parallel aan veiligheidsmanagement. Hiervoor zijn meerdere oorzaken. Een daarvan is het gegeven dat ongevallen veelal samengaan met aansprakelijkheid. Vroeg onderzoek naar veiligheid is dan ook ingezet door verzekeraars. Dit kan wel tot gevolg hebben dat wat in naam een veiligheidsbeleid is, ten dele een beleid is om aansprakelijkheid te verminderen. (Bron: wikipedia)

Veiligheidsbewustzijn in projecten heeft voortdurend aandacht nodig. De MVK’er speelt een belangrijke rol bij de coördinatie van complexe of grote projecten, het beantwoorden van complexe vraagstukken rondom veiligheid en het realiseren van veiligheidsdoelstellingen in het project.

De MVK’er bewaakt voorschriften, herkent gevaren en biedt ondersteuning waar nodig. Heeft u een veiligheidskundige nodig, aarzel niet, en bel of mail voor de mogelijkheden!

Scripts zijn geblokkeerd, bij het invullen van contactgegevens is het privacy statement van toepassing Lees meer