Veiligheidskundige

 

De veiligheidskundige MVK of HVK.

Veiligheidskunde is de studie van de verschillende vormen van veiligheid. Er kunnen meerdere onderverdelingen gemaakt worden, maar twee belangrijke vormen zijn arbeidsveiligheid en procesveiligheid. De eerste betreft relatief simpele ongevallen, ook wel aangeduid als slips, trips and falls, terwijl de tweede meer complexe processen betreft.

Door de industrialisatie was in de negentiende eeuw het aantal ongevallen sterk gestegen. Als reactie daarop ontwikkelde veiligheidskunde zich, waarbij ook weer verschillende richtingen zijn te onderscheiden.

Veiligheidskundige

Een daarvan richt zich op het gedrag van de werknemer, terwijl een ander verbeteringen aan de techniek op de werkplaats bestudeert.

De eerste benadering is vooral te zien in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, terwijl de tweede in Duitsland al vroeg de nadruk krijgt.

Vanaf de twintigste eeuw krijgt ook de organisatie van veiligheid de aandacht. Daarmee valt een onderverdeling te ontdekken die de Duitse socioloog Norbert Elias aanduidde als de triade van beheersingen:

Hoewel deze benaderingen veelal in meer of mindere mate naast elkaar voorkomen, zijn er op verschillende plaatsen en tijden dominerende vormen. Elke benadering heeft haar eigen theorieƫn en modellen.

Wetenschap.

De wetenschappelijke ontwikkeling in de veiligheidskunde loopt niet parallel aan veiligheidsmanagement. Hiervoor zijn meerdere oorzaken. Een daarvan is het gegeven dat ongevallen veelal samengaan met aansprakelijkheid.

Vroeg onderzoek naar veiligheid is dan ook ingezet door verzekeraars. Dit kan wel tot gevolg hebben dat wat in naam een veiligheidsbeleid is, ten dele een beleid is om aansprakelijkheid te verminderen. (Bron: wikipedia)

Veiligheidsbewustzijn in projecten heeft voortdurend aandacht nodig. De MVK’er speelt een belangrijke rol bij de coƶrdinatie van complexe of grote projecten, het beantwoorden van complexe vraagstukken rondom veiligheid en het realiseren van veiligheidsdoelstellingen in het project.

De MVK’er bewaakt voorschriften, herkent gevaren en biedt ondersteuning waar nodig.

Heeft u een veiligheidskundige nodig, aarzel niet, en bel of mail voor de mogelijkheden.

Tel. 085-0609042

Gsm. 06-30236830

Mail: info@vanhalsafety.nl