VGM-plannen

Een VGM-plan heeft u nodig in de volgende situaties:

  • Op projecten waar verschillende bedrijven werkzaamheden verrichten.
  • Bij risicovolle bouwprojecten, zoals
  • Wanneer bouwprojecten  langer duren dan 30 werkdagen en  op enig moment meer dan 20 werknemers tegelijk werken;
  • bouwprojecten die u vooraf aan Inspectie SZW moet melden.

Een VGM- of  V&G-plan maken kan soms best lastig zijn, maar u kunt het natuurlijk ook uitbesteden.
Wij kunnen voor u de benodigde V&G plannen opstellen. Desgewenst kan dat in twee delen uitgevoerd worden.
Een deel voor tijdens de ontwerpfase, wanneer het werk nog niet gestart is en een deel voor tijdens de uitvoeringsfase.

Een V&G plan heeft u nodig bij grotere projecten, waarbij meerdere bedrijven op een project werkzaam zijn. Dit houdt in dat er een risico-inventarisatie gemaakt wordt specifiek voor een project. D.w.z.  een risico-inventarisatie per bouwactiviteit en per bouwfase. Hierin worden alle mogelijke risico’s beschreven met de benodigde maatregelen en acties om de risico’s zo goed mogelijk te beheersen. Tevens worden hierin maatregelen opgenomen voor de bedrijfshulpverlening. Door het opstellen van een V&G plan zorgt u ervoor dat werknemers op het project veilig kunnen werken. Hierin staan afspraken over de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de opdrachtgever en de diverse hoofd- en onderaannemers.