Verschil tussen een Rijksgediplomeerde en Industriële brandwacht

U organiseert een evenement of heeft toezicht nodig bij werkzaamheden met hoge brandgevaarlijke risico’s. U wilt zo veilig mogelijk te werk gaan en huurt een brandwacht in. Maar welke brandwacht heeft u nodig? Weet u het verschil tussen een Rijksgediplomeerde- en Industriële brandwacht? Wij zetten de verschillen op een rijtje en praten u bij.

Rijksgediplomeerde brandwacht

De naam verklapt in dit geval al een hoop. Een Rijksgediplomeerde brandwacht is namelijk opgeleid door de overheid. Tijdens die opleiding wordt er veel praktijkervaring opgedaan door stage te lopen bij een brandweerkorps. De Rijksgediplomeerde brandwachten zijn getraind op brandbestrijding, incidenten met gevaarlijke stoffen en hulpverlening.

Taken Rijksgediplomeerde brandwacht

Een Rijksgediplomeerde brandwacht houdt zich onder andere bezig met het toezicht houden bij werkzaamheden met hoge brandgevaarlijke risico’s, controleren van vergunningen en (veiligheids) procedures, toezicht houden op de veiligheid van werkenden en de controle van persoonlijke beschermingsmiddelen.

  • brandwacht

Wanneer inzetbaar?

Uw Rijksgediplomeerde brandwacht is inzetbaar bij onder andere scheepswerven, werkzaamheden in een risicovolle omgeving, uitvoeren van onderhoud, bij brandgevaarlijke situaties in openbare gebouwen (scholen, ziekenhuizen en bedrijfspanden) en evenementen. Ook bij de uitval van een brandmeldcentrale of blusinstallatie is de inschakeling van een brandwacht essentieel. De Rijksgediplomeerde brandwacht is dan in ware de brandmelder. Hij of zij houdt alles nauwlettend in de gaten en schakelt waar en wanneer nodig hulp in. Eigenlijk overal waar brandbestrijding, hulpverlening en incidenten met gevaarlijke stoffen om de hoek komt kijken is een Rijksgediplomeerde brandwacht aanwezig. Ook kan het in sommige gevallen zijn dat uw verzekeraar de aanwezigheid van een Rijksgediplomeerde brandwacht verplicht.

Industriële brandwacht

Een Industriële brandwacht heeft een cursus gedaan en heeft geen ervaring opgedaan bij een brandweerkorps. Ze zijn getraind om toezicht te houden bij risicovolle objecten en brandgevaarlijke projecten. De brandwacht kan gasmetingen verrichten, handelen bij noodsituaties en heeft ervaring met bedrijfshulpverlening en kleine blusmiddelen.

Taken Industriële brandwacht

De Industriële brandwacht heeft de taak om toezicht te houden op het veiligheidstoezicht, gasmetingen, inspectie van blusmiddelen en brandpreventie. Zo controleren ze ook de bereikbaarheid van vluchtroutes en kunnen ze levensreddend handelen bij ongelukken.

Wanneer inzetbaar?

U kunt een Industriële brandwacht inzetten bij onderhoudswerkzaamheden en werkzaamheden in de industrie zoals heetwerkzaamheden en brandbestrijding bij las- en slijpwerkzaamheden. Daarnaast zijn ze ook inzetbaar om toezicht te houden tijdens werkzaamheden in een besloten ruimte.

Meer informatie over huren brandwacht

Voldoet uw locatie niet aan gestelde veiligheidseisen of moeten er werkzaamheden voor uw bedrijf uitgevoerd worden in een risicovolle omgeving? Dan kan het zo zijn dat er door handhaving, brandweer, uw verzekeraar of een andere toezichthoudende instantie geëist wordt dat u een Rijksgediplomeerde brandwacht plaatst om de veiligheid te waarborgen.

Welke brandwacht heeft u nodig?

Wij hopen dat u nu beter begrijpt wanneer er een Industriële brandwacht nodig is en wanneer een Rijksgediplomeerde brandwacht de betere keuze is. Is bij u het tweede het geval en wilt u een van onze Rijksgediplomeerde brandwachten inhuren? Dan kunt u met ons contact opnemen. Wij helpen u graag met al uw vragen over onze brandwachten en wij zijn 24/7 te bereiken.