Wanneer is een brandwacht nodig of zelfs verplicht?

Volgens toezichthoudende instanties zoals gemeenten, de verzekeraar en de brandweer is een brandwacht verplicht wanneer de brandveiligheid in bepaalde situaties in het gedrang komt.

Brandwachten inzetten

Brandwachten worden vaak op advies van gemeenten, verzekeringen, BHV-ers en/of andere betrokken organisaties ingezet. Daarbij kunt u denken aan:

  • Brandwacht verplicht of niet

Wat doet een brandwacht?

Een brandwacht is in hoofdlijnen verantwoordelijk voor werkzaamheden gericht op risicobeperking, waarbij de brandwacht toeziet op algemene veiligheid en de naleving daarvan. Brandwachten treden zowel preventief als repressief op bij brandgevaarlijke situaties. Zij zijn ook het aanspreekpunt vanuit communicatie, intern én extern.

We lichten hieronder verder toe in welke situaties u een brandwacht dient in te zetten.

Bouw en verbouwing

Tijdens bouw of verbouw werkzaamheden zijn er veiligheidsrisico’s die vragen om preventief handelen (toezicht, controle en optreden). Ook hier is het inschakelen van een brandwacht nodig, dan wel verplicht.

Heetwerk

Specifieke werkzaamheden zoals las-, slijp en snijbrandwerkzaamheden worden als heetwerk gedefinieerd. De vrijkomende hitte kan voor brandgevaar zorgen, zeker in situaties waar brandbare materialen aanwezig zijn. Dit geldt ook voor dakwerkzaamheden. Huur hierbij een brandwacht in, uw verzekeraar zal dit zelfs eisen!

Evenementen

Organiseert u een evenement? Denk hierbij aan binnen- en buiten evenementen zoals festivals, concerten en bijvoorbeeld beurzen. U bent als organisatie verplicht om ervoor te zorgen dat u brandwachten stand-by hebt staan.

BHV

Is uw BHV organisatie niet op peil, door bijvoorbeeld vakanties, ziekte of gedurende nachtelijke situaties? Maak dan gebruik van brandwachten, zodat uw BHV organisatie toereikend is.

Backup bij storing of uitval van installatie

U dient een brandwacht in te schakelen op het moment dat uw brandmeldinstallatie, blusinstallatie of sprinklerinstallatie een storing krijgt of zelfs helemaal uitvalt. De brandwacht is op dat moment uw back-up.

Brandwacht vastgoed

Bent u beheerder of eigenaar van (leegstaand) vastgoed? En moet uw vastgoed binnenkort gesloopt worden of staat het tijdelijk leeg? Ook in deze situaties kan een verzekeraar of gemeente vragen om inzet van brandwachten. Enerzijds om vandalisme tegen te gaan en anderzijds om veiligheid te borgen en brandstichting te voorkomen.

Brandwacht bedrijventerreinen

Op bedrijventerreinen met gevaarlijke stoffen zijn brandwachten onderdeel van de vaste bezetting. Denk hierbij aan tijdelijke opslag van gevaarlijke goederen (bij één van de bedrijven) op een bedrijventerrein. In deze gevallen is de inzet van een brandwacht een vereiste.

Rijksgediplomeerde brandwachten huren bij Van Hal Safety

Met dit artikel heeft u meer inzicht in welke situaties een brandwacht inhuren verstandig of zelfs verplicht is. Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel of wilt/moet u een brandwacht inhuren? Neem dan contact met ons op en we bekijken samen de mogelijkheden om brandgevaar ten alle tijden zoveel mogelijk te voorkomen.