Wanneer is een brandwacht nodig of zelfs verplicht?

Is er een simpel antwoord op deze vraag? Kunnen we zeggen dat op het moment er een verhoogd risico is waarbij de brandveiligheid in gedrang kan komen een brandwacht nodig, dan wel verplicht is. Vanuit onze redenatie en toezichthoudende instanties, zoals gemeenten of Brandweer, is het antwoord ja.

Brandwachten inzetten

Brandwachten worden vaak op advies van gemeenten, verzekeringen, BHV en/of andere betrokken organisaties ingezet. Daarbij kunt u denken aan:

  • Uitval van brandmeldinstallatie (BMI)
  • Uitval sprinklerinstallatie of blusinstallatie
  • Verbouwingswerkzaamheden
  • Heetwerkzaamheden zoals branden, slijpen en lassen
  • Evenementen
  • Ondersteuning, versterking BHV bij onderbezetting
  • Brandwacht verplicht of niet

Wat doet een brandwacht?

Een brandwacht is in hoofdlijnen verantwoordelijk voor werkzaamheden gericht op risicobeperking, waarbij de brandwacht toeziet op algemene veiligheid en de naleving daarvan. Brandwachten treden zowel preventief als repressief op bij branden. Ook zijn zij het aanspreekpunt vanuit communicatie, intern én extern.

We lichten bovenstaande punten, waarbij u een brandwacht dient in te zetten, verder toe. Zie ook: Brandwacht inhuren.

Backup bij storing of uitval van installatie

U dient een brandwacht in te schakelen op het moment dat uw brandmeldinstallatie, sprinklerinstallatie of blusinstallatie een storing krijgt of zelfs helemaal uitvalt. De brandwacht is op dat moment uw back-up.

Bouw en verbouwing

Tijdens bouw of verbouw werkzaamheden zijn er veiligheidsrisico’s die vragen om preventief handelen (toezicht, controle en optreden). Ook hier is het inschakelen van een brandwacht nodig, dan wel verplicht.

Heetwerk

Specifieke werkzaamheden zoals las-, slijp en snijbrandwerkzaamheden worden als heetwerk gedefinieerd. De vrijkomende hitte kan voor brandgevaar zorgen, zeker in situaties waar brandbare materialen aanwezig zijn. Huur hierbij een brandwacht, uw verzekeraar zal dit zelfs eisen!

Evenementen

Organiseert u een evenement? Denk hierbij aan binnen- en buiten evenementen zoals festivals, concerten en bijvoorbeeld beurzen. U bent  als organisatie verplicht om ervoor te zorgen dat u brandwachten stand-by hebt staan.

BHV

Is uw BHV organisatie niet op peil, i.v.m. vakanties, ziekte of gedurende nachtelijke situaties. Ook dan maakt u gebruik van brandwachten, zodat uw BHV organisatie toereikend is.

Naast bovenstaande punten kunt u ook denken aan de volgende situaties waarbij brandwachten een uitkomst bieden:

Brandwacht vastgoed

Bent u beheerder of eigenaar van vastgoed of leegstaand vastgoed? En moet dat vastgoed binnenkort gesloopt worden of staat het tijdelijk leeg? Ook in deze situaties kan een verzekering of gemeente vragen om inzet van brandwachten. Enerzijds om vandalisme tegen te gaan en anderzijds om veiligheid te borgen en brandstichting te voorkomen.

Brandwacht bedrijventerreinen

Op bedrijventerreinen met gevaarlijke stoffen zijn brandwachten onderdeel van de vaste bezetting. Ook in situaties waarbij er een evenement is of tijdelijke opslag van gevaarlijke goederen (bij één van de bedrijven) op een bedrijventerrein, is de inzet van een brandwacht een vereiste.

Met dit artikel hopen we u meer inzicht te hebben gegeven over wanneer u een professionele brandwacht wilt en/of moet inzetten. Mocht u vragen hebben naar aanleiding van onze uitleg, neem gerust contact op.