Wanneer is een bedrijf RI&E plichtig?

De risico inventarisatie & -evaluatie (RI&E) is nagenoeg verplicht voor alle ondernemers met personeel. Een RI&E is voor ondernemers meer dan alleen een wettelijke verplichting. Door uw RI&E op orde én actueel te houden, voorkomt u problemen achteraf bij bijvoorbeeld een incident, letsel of andere vorm van schade. Als u geen RI&E heeft kan er een boete worden opgelegd of wordt er mogelijk geen schade-uitkering verstrekt door verzekeraars.

Bent u RI&E plichtig?

Op de website van steunpunt RI&E staat een schama waarin u dit makkelijk kan nazien. Zie: www.rie.nl.

Het schema vraagt u of u personeel in dienst heeft waarover u het gezag voert. Als u daar met ja op kunt antwoorden, dan bent u volgens de Arbowet verplicht een RI&E op te stellen. Zijn de onderstaande situaties op u van toepassing dan ligt het iets anders.

 • Alleen vrijwilligers
  Als u alleen werkt met vrijwilligers ligt het net weer wat anders. U bent dan alleen RI&E plichtig als er binnen uw bedrijf wordt gewerkt met gevaarlijke stoffen en/of biologische agentia.
 • Alle medewerkers bij elkaar verrichten samen maximaal 40 uur werk per week
  U mag dan gebruik maken van een verkorte versie van de RI&E, de Checklist Gezondheids-risico’s.
 • U werkt met uitzendkrachten
  U bent dan verplicht een kopie van uw RI&E door te sturen aan het uitzendbureau waarmee u werkt.

bron: www.rie.nl

 • Veiligheid en RI&E

Welke stappen komen er kijken bij een RI&E?

Hieronder ziet u in het kort welke stappen er gezet moeten worden voor het opstellen van een RI&E.

Stap 1: Inventarisatie: het maken van een lijst met de risico’s in uw bedrijf.
Stap 2: Evaluatie: het evalueren van de risico’s.
Stap 3: Plan van Aanpak: welke maatregelen worden genomen om de risico’s op te lossen?
Stap 4: Toetsen van uw RI&E: voldoet uw RI&E aan de richtlijnen volgens de wet?
Stap 5: Aan de slag: de uitvoering van uw plan van aanpak.

Waarom zou u een RI&E opstellen?

Allereerst omdat het wettelijk verplicht is voor uw organisatie of bedrijf. Maar er zijn meer gegronde redenen waarom u een RI&E wilt opstellen.

 • Om uzelf in te dekken tegen aansprakelijkheid risico’s (zie voor meer par. 3.4 Civiel recht).
 • Om verzuim en de uitstroom naar de WIA te minimaliseren en letsel en schade door ongevallen, incidenten en calamiteiten te voorkomen.
 • Omdat u het nodig heeft i.v.m. certificering.
 • Omdat u de veiligheid en gezondheid van uw medewerkers voorop hebt staan.

Wie stelt een RI&E op?

Het opstellen van een RI&E kunt u mogelijk zelf doen op het moment u een preventiemedewerker in dienst heeft. Deze medewerker houdt zich bezig met de veiligheid en gezondheid op de werkvloer.

Wanneer u geen preventiemedewerker in dienst heeft kunt u externe partijen inhuren die u hierbij kunnen helpen. U kunt ook een externe veiligheidskundige inhuren die uw medewerkers helpt de RI&E op te stellen. Ook als u RI&E onvolledig is, geconstateerd na toetsing, kan een veiligheidskundige u ontzorgen.

Van Hal Safety helpt bedrijven bij het opstellen van een RI&E, het opstellen van een plan van aanpak en kan ook audits voor u uitvoeren.

Heeft u naar aanleiding van dit artikel over de RI&E vragen of wilt u een afspraak maken om uw vragen door te nemen? Neem dan contact met ons op.