Wat is de NEN 8112 BNO-norm?

De NEN 8112 BNO is de herziene norm van de brandveiligheid. Organisaties en bedrijven zijn in Nederland wettelijk verplicht voldoende aandacht te besteden aan de veiligheid van hun personeel en bezoekers. In het verleden werd deze veiligheid geborgd door verschillende afdelingen, maatregelen en procedures. Om de veiligheid beter na te streven is de NEN 8112 BNO-norm verbetert.

Wat betekent de vernieuwde NEN 8112 BNO-norm?

De afkorting BNO staat voor Bedrijfsnoodorganisatie. De NEN 8112 BNO-norm vervangt de toenmalige NEN 4000:2008 Bedrijfshulpverlening en NEN 8112:2010 Leidraad Voor Ontruimingsplannen. In de NEN 8112 BNO-norm wordt uitgegaan van een samenhangend pakket bestaande uit de drie belangrijkste beheersmaatregelen: bouwkundige, installatietechnische en organisatorische maatregelen. Afgekort staat dit samenhangend pakket voor BIO.

Door de NEN 8112 BNO-norm wordt het mogelijk gemaakt om een verbinding te ontwikkelen tussen de drie verschillende categorie maatregelen. Hierbij wordt gelet op de doelmatigheid, managementaandacht en de benodigde investeringen. Hierdoor ontstaat er een gelijkwaardige samenhang tussen de drie categorieën.

  • NEN 8112 norm

Opzetten Bedrijfsnoodorganisatie

Het opzetten van een BNO is ten alle tijden maatwerk. De NEN 8112 BNO-norm is namelijk gebaseerd op het proces van risico denken. Een actuele Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) is hierbij van belang.

In een BNO staan o.a. de volgende elementen beschreven:

  • Het wettelijk minimum dat voor een bepaalde sector geldt
  • Het ambitieniveau van de organisatie om risico’s te voorkomen
  • De beste manier om een calamiteit te voorkomen of te bestrijden

De BNO van uw organisatie hangt ook af of er in uw organisatie veel zelfredzame mensen werken of juist niet zoals in een bejaardentehuis, ziekenhuis of kinderdagopvang. Waarborgt u in uw organisatie alleen de veiligheid van mensen of ook van kunstschatten zoals in een museum of dieren in een dierentuin?

Ondersteuning in Bedrijfsnoodorganisatie (BNO)

Het opstellen van de BNO kunt u uiteraard zelf doen, maar we hebben gemerkt dat het zelf opstellen vaak veel vragen oproept. Onze Van Hal Safety specialisten kunnen u helpen om een BNO op maat te maken voor uw organisatie.

Heeft u vragen over de herziene NEN 8112 BNO-norm of over het opstellen van een BNO voor uw organisatie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op en we helpen u graag.