Wat is LMRA?

Een goede start is het halve werk. Dat geldt zeker voor veilig en gezond werken. LMRA staat voor Laatste Minuut Risico Analyse of Last Minute Risk Analyse en wordt veelal gebruikt in de bouw. Het is een korte risicobeoordeling en laatste check op veiligheidsaspecten. Deze check wordt direct voor aanvang van de werkzaamheden uitgevoerd. De check wordt gedaan door medewerkers die de werkzaamheden gaan uitvoeren. Met de LMRA verkleint u de kans op risico’s en ongevallen.

Doel LMRA

LMRA neemt risico’s weg. Het doel is dat medewerkers zich op de werkplek ervan bewust zijn of alle potentiële gezondheids-, veiligheids- en milieurisico’s zijn onderkend en of er voldoende beheersmaatregelen zijn getroffen om ongevallen zoveel mogelijk te voorkomen.

Vanuit de VCA-norm (Veiligheid, Gezondheid en Milieu) is het uitvoeren van een LMRA verplicht. Uw bedrijf moet een procedure hebben waarin helder staat beschreven wanneer, door wie en op welke wijze er een LMRA wordt uitgevoerd. Het is van belang dat deze procedure bekend is bij de werknemers.

  • lmra kaart

LMRA-kaart

De LMRA-kaart is een korte checklist. In deze checklist staan korte vragen/checks die de werknemer altijd moet doorlopen om zeker te stellen of de werkzaamheden veilig kunnen worden uitgevoerd. De LMRA wordt uitgevoerd bij het hervatten of starten van werkzaamheden en wanneer een (werk)situatie is veranderd. Checks op de LMRA-kaart kunnen zijn:

  • Voel ik me goed en ben ik fit?
  • Is mijn opdracht duidelijk en weet ik welke werkzaamheden ik moet uitvoeren?
  • Is de werkplek vrijgegeven en veilig?
  • Heb ik de juiste middelen, zoals gereedschap en veiligheidsmiddelen?
  • Draag ik de juiste Persoonlijke Beschermingsmiddelen?
  • Brengt de omgeving gevaren met zich mee?
  • Ken ik de risico’s die de werkzaamheden met zich meebrengen (RI&E)?
  • Heb ik al het mogelijke gedaan om risico’s te minimaliseren?
  • Ben ik voorbereid op als er iets verkeerd gaat?

Het is belangrijk dat al deze vragen met JA zijn beantwoord, zo niet of bij twijfel, bespreek dit met uw leidinggevende. De risico’s en gevaren kunnen voortkomen uit de werkzaamheden, de werkplek, de werkomgeving, de werkcondities, de werkcomplexiteit en de milieuaspecten.

Onderdeel van de RI&E

De LMRA is een onderdeel van de RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie). De RI&E bevat een beschrijving van de gevaren en risico beperkende maatregelen en de risico’s voor bijzondere categorieën van werknemers. In de RI&E wordt naast de LMRA ook gekeken naar processen, overdrachtsmomenten, algemene beleidszaken, toezicht, bedrijfshulpverlening, arbo-aspecten, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden en preventieve taken. De overkoepelende RI&E blijft noodzakelijk.  

Wij kunnen u helpen!

De specialisten van Van Hal Safety helpen u graag bij het opstellen van een LMRA en een complete RI&E. Wilt u meer informatie over de LMRA en de RI&E? Neem contact met ons op, zo kunnen we samen om de tafel om de mogelijkheden te bespreken. Samen kijken we naar wat we voor u kunnen betekenen.