Wat komt er kijken bij het plaatsen van zonnepanelen ?

Plaatsen van zonnepanelen is een hot item.

Uw stroomkosten gaan omlaag, en u bent onbewust duurzaam bezig met het milieu.

Werken op hoogte

Meestal wordt het plaatsen overgelaten aan een vakman, maar is vakman wel veilig aan het werk, hij werkt immers meestal op hoogte.

In de wet staat beschreven dat vanaf 2,50 m werken op hoogte, veilig moet worden toegepast.

Steeds meer activiteiten vinden op hoogte plaats. Maar niet alleen het plaatsen van zonnepanelen, denk ook aan airco’s en luchtbehandelingssystemen.

En nieuwe communicatienetwerken of uitbreidingen daarvan waarvoor antennes in masten en op daken nodig zijn.

Ook kiezen particulieren en bedrijven meer en meer voor dakterrassen, daktuinen, bliksembeveiliging en groendaken. En de bouw trekt aan.

Inspecties

Naast de initiële installatie en aanleg, vragen al deze voorzieningen om inspecties, keuringen en onderhoud. Tegelijkertijd is er continue prijsdruk.

De bouw­ en installatiesector zet daardoor vaker minder of niet­getrainde krachten in en regelmatig van buitenlandse komaf.

Dit maakt de communicatie en het handhaven van de veiligheid moeilijker.

Smartphone

Ook zorgt de smartphone voor steeds meer afleiding.

Deze factoren gecombineerd met meer werkzaamheden op hoogte, maken dat er helaas veel ongelukken gebeuren. Alleen al in de eerste helft van dit jaar vielen er 42 doden in de bouw. Meer dan vijftig procent door vallen “van hoogte”. Elk ongeval is er een te veel.

Zo staat de wetgever er ook in. De wet- en regelgeving en normen met betrekking tot veiligheidsvoorzieningen worden dan ook steeds strenger. Het belang van veilig werken neemt dus toe.met al wordt er steeds vaker op hoogte gewerkt

Risico inventarisatie & evaluatie

Een zorgvuldige inventarisatie en evaluatie van werkzaamheden op hoogte zijn onmisbare onderdelen van de veiligheidsketen.

Als veiligheidskundige inventariseren we wie, waarom en hoe vaak zij hoger gelegen werkplekken betreden en welke veiligheidsmaatregelen eventueel genomen moeten worden. Daarbij passen we de internationaal erkende Kinney & Wiruth methode toe.

We kenmerken risico’s met rood, oranje en groen. De rode lossen we direct op, de oranje geven we aandacht en de groene zijn doorgaans aanvaardbaar.

Plan van aanpak en programma van eisen

Op basis van de uitkomsten van de RI&E stellen we een helder plan van aanpak (PvA) op. Hierin leggen we vast of maatregelen tijdelijk of permanent worden ingevuld en welke gecertificeerde voorzieningen worden toegepast.

NEN1010

In veel organisaties en bij particulieren is het gebruik van de elektrische installatie, elektrische apparatuur en toestellen de gewoonste zaak van de wereld en staat men vaak niet stil bij het voorkomen van onveilige situaties ten gevolge van elektriciteit.

De belangrijkste fase is wellicht de ontwerpfase van de installatie, omdat hierin de uitgangspunten worden vastgelegd en de daaraan verbonden risico’s.

Daarnaast zal men tijdens de realisatie en het beheer van de elektrische installatie met verschillende aspecten ten aanzien van risico’s veiligheid te maken krijgen.

Ten slotte zal men bij het uitbreiden, reviseren en slopen van de elektrische installatie eveneens met veiligheidsaspecten te maken krijgen.

Risico’s

De risico’s die aanwezig zijn bij elektriciteit met spanningen lager dan 1000 V (laagspanning). De twee grote risico’s van elektriciteit zijn:

  • Het aanraken van draden of apparaten die onder spanning staan geeft een stroom door het lichaam die direct dodelijk kan zijn.
  • Door het maken van kortsluiting kan een vuurbal (vlamboog) ontstaan die voor ernstige brandwonden kan zorgen, of een brand.
  • zonnepanelen

Gaat uw of u bedrijf binnenkort werken op hoogte, of er komen vakmensen werken op hoogte, en u wilt graag weten wat de regels en wetgeving hierover zegt, neem dan eens contact op met een veiligheidskundige.

Ook voor het werken aan technische installaties kan een veiligheidskundige de nodige maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat alles veilig en naar wens verloopt.

Als uw met een nieuwbouw of verbouw bezig bent kijk dan eens bij onze 5 tips voor een veilige bouwplaats.