Welke eisen worden gesteld aan het exploiteren van een privé sauna ?

U loopt al een tijdje rond met plannen om uw droom te verwezenlijken, namelijk om een privé sauna te exploiteren. De plannen zijn groot, de ideeën oneindig maar waar moet u überhaupt beginnen? Wat komt er allemaal bij kijken, waar moet u rekening mee houden en is de hulp van een veiligheidskundige nodig?

Locatie

Uw privé sauna moet goed bereikbaar zijn, zowel met het openbaar vervoer als met de auto. Daarom is het belangrijk dat uw sauna op een goede locatie zit. Wellicht zelfs nog met parkeermogelijkheden in de buurt. Wees er ook alert op waar u gevonden wilt worden. Gaat u voor een oase van rust? Ga dan aan de rand van de stad zitten of wellicht helemaal buiten de stad. Uw klanten kunnen zich dan écht terugtrekken uit hun dagelijkse gang van zaken en tot rust komen. Wilt u graag dat mensen midden op hun drukke dag bij u binnen kunnen hoppen? Dan is een locatie midden in de stad meer iets voor u en uw klanten.

Bedrijfsplan

Nu u weet wat u wilt halen uit uw privé sauna en waar die zich moet bevinden, is het tijd voor het echte werk. Er moet een bedrijfsplan en financieel plan worden geschreven. Wanneer u naar de bank gaat voor een lening is dat namelijk het eerste waar ze om gaan vragen, een goed onderbouw bedrijfsplan. Het kan ook zo zijn dat het complex zo ingewikkeld in elkaar zit dat u ook een BHV-plan moet maken.

Vergunningen

Een goed begin is het halve werk, zeker bij het starten van een nieuwe onderneming. U houden aan de wet- en regelgeving is daar een onderdeel van. Zorg daarom dat uw vergunningen altijd op orde zijn. Dit zal ook zeker nodig zijn als u een privé sauna wilt gaan exploiteren. Weet u al welke vergunningen u nodig heeft?

Een omgevingsvergunning is een vergunning voor het bouwen van een bouwwerk en/of een vergunning voor bedrijfsactiviteiten die mogelijke hinder voor mens en milieu zullen veroorzaken (milieuvergunning).

In Nederland wordt deze, afhankelijk van het belang dat met het project gemoeid is, afgegeven door het college van burgemeester en wethouders, gedeputeerde staten of een minister.

Eén van de uitgangspunten van de Omgevingswet is om zoveel mogelijk activiteiten te regelen met algemene regels. In sommige gevallen moet een initiatiefnemer een melding doen voordat de activiteit mag worden uitgevoerd. Een initiatiefnemer kan een burger, bedrijf of de overheid zijn. Een beperkt aantal activiteiten is toch nog vergunningplichtig. In die gevallen moet de initiatiefnemer een omgevingsvergunning aanvragen.

De omgevingsvergunning geldt voor iedereen die de activiteit uitvoert waarvoor de vergunning  bedoeld is (artikel 5.37 lid 1 Omgevingswet). Dit kan degene zijn aan wie de vergunning is verleend maar ook zijn opvolger.

Om in aanmerking te komen voor een drank- en horecavergunning moet u aan verschillende verplichtingen voldoen. Welke zijn dat en hoe vraagt u een horecavergunning aan?

Wie moeten er een drank- en horecavergunning aanvragen?

 • Een ieder die tegen betaling alcoholhoudende dranken schenkt.
 • Horeca-inrichtingen waar alcoholhoudende drank wordt geschonken, zoals een café of een restaurant.
 • Slijterijen.
 • Verenigingen of stichtingen die zich richten op activiteiten van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard. Hierbij moet u wel aan de volgende voorwaarden voldoen: barinstructie, bestuursreglement en twee personen moeten in het bezit zijn van een verklaring van Sociale Hygiëne.

Wanneer moet u een drank- en horecavergunning aanvragen?

De vergunning die u aanvraagt heeft betrekking tot het pand. Als daar iets aan verandert (de inrichting of de leidinggevenden) moet de toestemming opnieuw aangevraagd worden. De drank- en horecavergunning moet u aanvragen als:

 • u een horecazaak wilt starten;
 • een op de vergunning vermelde ‘leidinggevende’ wijzigt;
 • de inrichting (bouwtechnisch) wijzigt.

Aan welke eisen moet u voldoen om  toestemming te verkrijgen tot het schenken van drank?

 • De onderneming staat ingeschreven bij de kamer van koophandel.
 • Het pand voldoet aan inrichtingseisen voor hoogte, oppervlakte, ventilatie en de aanwezigheid van toiletten.
 • Op de aanvraag moet elke lokaliteit (ruimte) vermeld staan, inclusief het terras.
 • U mag niet tegelijkertijd in dezelfde ruimte detailhandel uitoefenen,  m.u.v. het verkopen van condooms en damesverband. De verkoop van sigaretten wordt gedoogd vanuit de gedachte dat sigaretten horen bij het ‘ter plekke oproken’ in de horecagelegenheid.

LET OP: sinds 1 juli 2008 geldt een rookverbod in de horeca. En op 1 januari 2014 is de leeftijdsgrens voor alcohol verhoogd van 16 naar 18 jaar.

Verder moeten de leidinggevenden en de inrichting ook aan meerdere eisen voldoen:

 • De leidinggevenden voldoen aan de zedelijkheidseisen o.b.v. het Besluit eisen zedelijk gedrag.
 • De leidinggevenden beschikken over voldoende kennis en inzicht over sociale hygiëne o.b.v. het Besluit Kennis Sociale Hygiëne.
 • De inrichting voldoet aan de inrichtingseisen o.b.v. het Besluit eisen inrichtingen.

Vrijwillig personeel dient in bezit te zijn van een IVA

Vrijwilligers, die een bardienst draaien in een sportkantine dienen de Instructie Verantwoord Alcoholgebruik te hebben gevolgd. Dit is een instructievan 1 dagdeel (meestal een avond) die aan een gehele groep kan worden gegeven. Eenieder die hierbij aanwezig is krijgt een bewijs van deelname. De vrijwillige barmedewerker, die een dergelijk bewijs bezit wordt in sportkantines ‘erkend’ als gekwalificeerd persoon in het kader van de drank- en horecawet.

Op tijden dat er alcohol wordt geschonken in de kantine dient er een gekwalificeerd persoon aanwezig te zijn. Dat kan zowel een leidinggevende zijn als een barvrijwilliger in bezit van een certificaat van deelname aan de IVA. Zie voor meer informatie Stiva.nl

Kosten

De kosten verschillen per gemeente en die lopen ook soms ver uitéén. Zo kost een compleet nieuwe vergunning in Dordrecht 256 euro, terwijl Eindhoven 1598 euro vraagt. Bij uw eigen gemeente kunt u informeren hoeveel een drank- en horecavergunning voor jou gaat kosten.

Benodigdheden voor aanvraag

In de meeste gevallen moet u de volgende documenten bij de aanvraag bijsluiten maar ook dit kan per gemeente verschillen.

 • Een uittreksel uit het handelsregister, verenigingen- of stichtingenregister van de Kamer van Koophandel.
 • Een originele verklaring Sociale Hygiëne of bewijsstukken die gelijkgesteld worden aan de verklaring Sociale Hygiëne.
 • Het arbeidscontract van de leidinggevenden.
 • Het legitimatiebewijs van de leidinggevenden (paspoort).
 • De koop- of huurakte van het pand.
 • Als het een stichting of vereniging betreft: een bestuursreglement.
 • Eisen privé sauna

Denk ook aan uw personeel

Misschien dat u nog met personeel gaat werken, ook dan zijn er allerlei wetten waar u zich aan moet houden. Die staan beschreven in het Arbeidsomstandighedenbesluit en de Arbeidsomstandighedenregeling. Daarin staan onder andere zaken zoals wetgeving, veiligheid, gezondheidsmanagement, RI&E, chemische-, fysische- en biologische factoren in beschreven.

Wilt u hulp van een veiligheidskundige?

Wilt u graag advies over het beginnen van een privé sauna? Dan kunt u altijd contact opnemen met een van onze veiligheidskundige. Hij of zij kan u goed adviseren op het gebied van wet- en regelgeving en weet waar u rekening mee moet houden. Het contact is altijd vrijblijvend en wij helpen u graag met uw vraagstukken.